Category: "Order"

Pembelian Emas Public Gold kaedah Easy Payment

Public Gold memberi kemudahan pembayaran yang fleksibel kepada dealer dan customer mereka. Di antara kemudahaan itu ialah EPP ( Easy Payment Purchase) / Program Pembayaran Mudah atau yang paling senang faham : BAYAR ANSURAN TANPA FAEDAH. Program ini dapat membantu customer memiliki emas atau perak denganĀ  cara bayar dahulu dan miliki emas/perak setelah selesai pembayaran […]

read more