Category: "Ar-Rahnu"

Pengenalan Ar Rahnu

Sumber : –¬†http://arrahnu.org/rahnudef.htm Definisi dari sudut syarak: Ar-Rahnu dari sudut syarak merujuk kepada satu barang yang berharga dijadikan sebagai sandaran yang terikat dengan hutang bercagar yang boleh dibayar dengannya sekiranya hutang tersebut tidak dapat dijelaskan. Definisi dari sudut bahasa: Ar-Rahnu dari sudut bahasa bermakna mantap dan berkekalan. Misalnya, keadaan yang mantap ataupun ia bermakna tahanan, […]

read more